สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางคำนวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำตอกผลมาใช้ในการส่งเสริมมูลนิอิโทเรเพื่อการส่งเสริมริทยาดาสดชั ประเทศไทย (T1SF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคความก้าวหน้าทางวิทยาศาส...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายปฏิบัติการ ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ShareRing ในการสำรวจแ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิ...