สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ติดต่อเรา

 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ : อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (เบอร์ตรง)   : (02) 260-1013
โทรศัพท์ (เบอร์กลาง)  : (02) 649-5000
โทรสาร   : (02) 259-1822
สำนักงานสถาบันฯ ต่อ 11089
ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย ต่อ 11017-19, 11082-83, 11086, 11096
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ต่อ 11015, 11081, 11095
ฝ่ายสำนักพิมพ์ ต่อ 11014, 11087, 11091
  - งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อ 11013
ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ต่อ 11016, 11094