สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
องค์ความรู้/บทความเพื่อประชาชน

ข่าวทั้งหมด 13 หน้า 1 จากทั้งหมด3

วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย

วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย ดาวน์โหลดโปรแกรมที่http://research.swu.ac.th/downloads/Font.exe

คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

บทความเพื่อประชาชน : วันแห่งความรัก

วันแห่งความรัก

บทความเพื่อประชาชน : เข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

บทความเพื่อประชาชน : ลอยกระทง

ลอยกระทง
1 |2 | 3 | Next