สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม

26 พ.ค 2560 11:33:59

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ซึ่งมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]