สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 "

17 ต.ค 2560 11:52:24

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป. ลาว) กำหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2" ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยสันตพล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถดาวน?ดหลดเอกสารได้ทาง http://stukmc.weebly.com/scaj-conference2017.html

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]