สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2017

17 ต.ค 2560 12:13:29

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทสไทย (สมฮท.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และหน่วยงานอื่นๆ มีกำหนดจัดงาน Thailand Halal Assembly 2017 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ในการนี้คณะผู้จัดงานจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]