สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

06 ธ.ค 2560 15:40:35

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคัทรียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารุลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://thailandpod.org/ 4kp.o;yomuj 12 Tyo;k8, 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]