สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

30 เม.ย 2561 15:48:13

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (mental Health in the workplace) ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ในการนี้กรมสุขภาพจิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]