สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

14 มิ.ย 2561 09:45:02

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ


โครงการ ฯ download
คุณสมบัติผู้สมัคร download

[กลับหน้าหลัก ]