สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "Bio startup"

15 มิ.ย 2561 10:03:14

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Bio startup" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้มิติต่างๆ ของ Biotechnology และ Start Up ตลอดจน Business model


ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรครั้งนี้โดยสำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/bstartup

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]