สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"

21 มิ.ย 2561 11:15:56

ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท


ในการนี้ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excal2018


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]