สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่รุ่น 3"

20 ส.ค 2561 15:23:30

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศจึงกำหนดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 3 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]