สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

20 ส.ค 2561 15:44:54

มหาวิทยาลัยพะเยาประสงค์ จะจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]