สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

20 ส.ค 2561 15:50:05

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาฯ มีเงินสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน โดยสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (Asia Research Center) ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.arckfas.chula.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]