สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค AE2018

07 พ.ย 2561 11:47:28

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ในฐานะหน่วยประสานงานเลขาธิการ ASEAN University Network Thematic Network of University Social Responsibility and Sustainability (AUN USR&S) จะเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค The 4th AsiaEngare Regional Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ "Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงเแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์สสูงสุดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข็มแข็งระหว่างทุกภาคี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 มีมติสนับสนุนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในอัตรา 5,500.- บาทต่อคน แก่ผู็ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดของท่าน และส่งบทตัดย่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการการจัดการประชุมฯ (รอบพิเศษ) ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะส่งบทคัดย่อ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th และส่งบทคัดย่อได้ที่ Email:asiaengage2018@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่้มเติมที่ นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-5394-3614 โทรศัพท์มือถือ 096-249-4905
ae2018 download

[กลับหน้าหลัก ]