สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

19 ธ.ค 2561 15:22:38

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น
ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ หมายเลขโทรศัพท์ 085-455-6789
ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา download

[กลับหน้าหลัก ]