สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน

24 ธ.ค 2561 16:56:58

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา ได้จัดทำวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการค้าและการพัฒนา ความตามแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน มายังท่านและหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
สคพ 847 download

[กลับหน้าหลัก ]