สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

06 ก.พ 2562 15:16:23

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีกำหจดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถนำเอาเทคนิคและวิธีการในการวิจัยไปประยุทกต์ใช้ต่อไป ตลอดจนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาทและบุคคลทั่วไป จำนวน 3,500 บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
ควอท ว1/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]