สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

22 มี.ค 2562 11:38:21

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จำนวน 1 คน

จำนวน 1 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี)

อัตราค่าจ้าง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,200 บาท
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 13,670 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ...


download

[กลับหน้าหลัก ]