สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

01 เม.ย 2562 11:44:28

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สวก. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งกลับมายัง สวก. ทางโทรสารหมายเลข 02-579-7693 หรือลงทะเบียนทางเวบไซต์ที่ www.arda.or.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ หากท่านมีงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารภนำเสนอในวันและเวลาดังกล่าวได้
สวก 0500/ว 1245 download

[กลับหน้าหลัก ]