สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประกวดรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

24 มิ.ย 2562 11:51:52

สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขาวิชาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศ ในขณะนัเสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ต้องการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2562
ในการนี้สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครฯ มายังหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์ tysaemail@gmail.com ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่
สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ download

[กลับหน้าหลัก ]