สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมวาน Thailand Tech Show 2019

27 ส.ค 2562 18:27:59

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้างเพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย ผ่านงาน Thailand Tech Show ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ในปี 2562 นี้ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในธีม “360” Innovation X Sustainability – นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาวิชาการ เพื่อเสนอลู่ทางและโอกาสใหม่ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อาทิ การบรรยาย “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” 2. การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี กว่า 240 ผลงาน 3. การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching) 4. การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 5.การบริการต่างๆ จากภาครัฐ ในการสนับสนุนธรกิจเทคโนโลยี 6.การเจรจาธุรกิจรายละเอียดกำหนดการ
ในการนี้ สวทช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2019/
อว 6001/ว4629 download

[กลับหน้าหลัก ]