สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019”

15 ต.ค 2562 14:35:17


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน : Digital TransformationW และ “Digital Thailand Big Bang 2018: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน: Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในการนี้ สศด. ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมชมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” รระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนผ่าน URL:http://bb2019. Digitalthailandbigbang.com/en หรือหากต้องการเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถประสานงานได้ที่ คุณสักยะ ช่วยเมืองปักษ์ 097-130-5625 และคุณฎนุพล อ่วมพิทยา 090-994-6449 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmd@depa.or.th
สศด.0601/ว.2649 download

[กลับหน้าหลัก ]