สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

05 มี.ค 2563 12:46:03

World Psychiatric Association (WPA) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 20 ของ WPA (20th WPA Congress of Psychiatry) Theme : Psychiatry in a Troubled World ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และงานอื่นที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับสากล ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกรมสุขภาพจิตได้จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563
สธ 0850-ว533 download

[กลับหน้าหลัก ]