สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

09 เม.ย 2564 14:00:33

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIKL) ประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ในหัวข้อ “Academic Integrity in the 21st Century” ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961-647, 055-961-643 หรือ http://www.asaihl2021.nu.ac.th
อว 0603-ว3101 download

[กลับหน้าหลัก ]