สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายใน >> สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

24 พ.ค 2564 11:32:37

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท สมัครขอรับทุนได้ที่ http://urms.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศรับทุนที่แนบท้าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย เบอร์ต่อ 11017-11018 , 11082 และ 11096
ประกาศ download
แบบฟอร์มรายได้มหาวิทยาลัย64 download

[กลับหน้าหลัก ]