สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

>>

543
TemplateResearchProgram download
TemplateResearchProject download
คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย download
แบบฟอร์มสมัครรับทุน_แผ่นดิน61 download
แบบมาตรฐานการวิจัย download
ประกาศรับสมัครทุน_แผ่นดิน61 download

[กลับหน้าหลัก ]