กลับหน้าแรก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการจัดนิทรรศการแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 วันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  เป็นโครงการที่เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (CMR)  จำนวน 4 โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (CR) จำนวน 3 โครงการ

พันธกิจและเป้าหมาย

พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 15

Yesterday 7

Week 15

Month 75

All 18011

Kubik-Rubik Joomla! Extensions