สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สำนักพิมพ์อยู่ระหว่างปรับปรุงที่ทำการ ติดต่อสำนักพิมพ์ ได้ที่ (02)649-5000 ต่อ 11014

 

 

ข่าวสารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ" ใ...

ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่านใดประสงค์ท...

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2...

ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย

ขอเชิญบุคลาการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สานงานวิจัยของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านการวิจัย หัวข้อ: การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช ...