Search
× Search

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม และทุนวิจัย

ชมรมลมวิเศษ” จับมือ “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pakorn teangpian 199

ชมรมลมวิเศษ” จับมือ “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ชมรมลมวิเศษ” จับมือ “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
จัดโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
        รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นำทีมนักวิจัยและนิสิต ร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ 
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมฯ ร่วมถกปัญหาความสําคัญที่ควรตะหนักเกี่ยวกับ PM2.5  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 4-5-6 ชั้น G P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  
       งานแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย คุณสุพัตรา  จิราธิวัฒน์  ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ และ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กล่มุเซ็นทรัล พร้อมด้วย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานทที่ปรึกษาชมรมลมวิเศษ และ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแถลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารนำเสนอแนวคิดหรือผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบไฟล์ รูปถ่ายของแนวคิดหรือผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 รูป พร้อมคำบรรยายด้วยฟอนท์ Thai Sarabun ขนาด 16 Point ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 และ คลิป VDO ในรูปแบบ mp4 บรรยายถึงแนวคิดหรือผลงานของตนด้วยความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920x1080) นำส่งด้วยวิธีการ Upload ไฟล์งานผ่าน Link Google Drive หรือ OneDrive เท่านั้น 
ส่งผลงานได้ที่ e-mail: magicbreath.info@gmail.com ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง ชมรมลมวิเศษ แพทยสมาคมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์  02-318-817 หรือ fan page : ชมรมลมวิเศษ - Magic Breath Thailand
คุณอารยา (ก้อย) โทร. 086-300-1472 หรือ คุณปิยาภรณ์ (เอ๋) โทร. 086-300-1472

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top