Search
× Search

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม และทุนวิจัย

pakorn teangpian 21

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscipt) ภาคปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscipt) ภาคปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

ผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 11096, 11095, 11018, 11017

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright © Srinakharinwirot University
Back To Top